Greenpeace vertailee vaatevalmistajien sitoutumista myrkyttömyyteen

Dirty Laundry 2 - Hung Out To Dry

Greenpeace julkisti tänään Pekingissä Detox Catwalk -vertailun, joka kertoo, kuinka tehokkaasti Greenpeacen Detox-kampanjassa myrkyttömyyteen sitoutuneet yhtiöt siirtyvät sanoista tekoihin. Zaran omistava Inditex, H&M, Puma, Valentino ja 12 muuta yhtiötä saavat hyvän arvosanan. Sen sijaan muun muassa Nike ja Li-Ning todettiin viherpesijöiksi.

“Vaatevalmistajilla, jotka ovat sitoutuneet Greenpeacen Detox-kampanjassa myrkyttömyyteen, on noin kymmenen prosentin markkinaosuus maailman vaate- ja jalkinemarkkinoista. Uskomme, että olemme luomassa uutta normia kestävälle muodille: avoimuuden vallankumousta ja osoitusta, että myrkkypäästöt on lopetettavissa vuoteen 2020 mennessä. On korkea aika, että sellaiset viherpesijät kuin Nike ja Li-Ning puhdistavat tuotantoketjunsa ja lähtevät mukaan myrkyttömään muotiin”, sanoo Itä-Aasian Greenpeacen ympäristömyrkkykampanjoitsija Yixiu Wu. Li-Ningin Euroopan myynnistä vastaa suomalainen L-Fashion Group.
 
Detox Catwalk -vertailussa arvioidaan, kuinka yhtiöt ovat edenneet vaarallisten myrkkyjen, erityisesti hormonihäiritsijöiden kuten perfluorattujen yhdisteiden, nonyylifenolin ja ftalaattien poistamisessa tuotteista ja tuotantoprosesseista. Sen lisäksi on arvioitu, kuinka yhtiöt ovat onnistuneet tuotantoketjunsa avaamisessa.
 
“Tuotantoketjun läpinäkyvyys on hyvä käytäntö ja tervettä kemikaalien hallintaa, joka auttaa päätöksentekijöitä valmistelemaan toimivia menettelytapoja Kiinaan. Kun yhtiöt ovat avoimia, ihmiset voivat seurata, mitä alalla tapahtuu. Siten he voivat ottaa osaa kemikaalien hallintaan. Tämä taas parantaa hyvää hallintoa kemikaalikysymyksissä”, Pekingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen dosentti Liu Jianguo sanoo.

Neljä vuotta käynnissä ollut Detox-kampanja on jo muuttanut vaatevalmistajien toimintatapaa. Sen lisäksi Kiinassa perfluoratut yhdisteet, nonyylifenolit ja ftalaatit ovat tulleet valvonnan piiriin sen jälkeen, kun ne liitettiin ympäristölle vaarallisten kemikaalien torjunnan ja valvonnan 12. viisivuotissuunnitelmaan. Myrkyt päätyvät tekstiilien valmistusmaissa, kuten Kiinassa, vesistöihin. Lähes puolet Kiinan pintavesistä on juomakelvottomia ja 64 prosenttia suurkaupunkien pohjavesistä on vakavasti saastuneita.
 
Työntekijöiden olot ja hyvinvointi vaateteollisuudessa ovat erittäin tärkeitä Greenpeacelle. Yritysten on myrkyttömyyden ohella parannettava alihankkijoidensa työntekijöiden olosuhteita ja panostettava yhteistyöhön paikallisen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Detox Catwalk -vertailu perustuu Itä-Aasian Greenpeacen tekemään selvitykseen, jossa arvioitiin ainoastaan kemikaaleja ja myrkkypäästöjä.

Detox Catwalk -vertailu

Greenpeacen Detox-kampanjaan sitoutuneet yritykset kattavat noin kymmenen prosenttia maailman 1,7 biljoonan dollarin vaate- ja jalkinemarkkinoista. Lisätietoja markkinoista

About

Categories: Yleiset Uutiset