Tutkimus: Suomalaiset ovat ahkeria vaatelahjoittajia

rebozos-25761290379695MRN

Vaatekeräyksiä toteuttavien yleishyödyllisten organisaatioiden marraskuussa Taloustutkimuksella teettämän kyselyn vastaajista valtaosa (81 %) lahjoittaa vaatteita ainakin satunnaisesti. Kaikkein säännöllisimmin vaatteita lahjoittavat naiset sekä taloudet, joissa on lapsia. Halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja ovat tärkeimmät syyt vaatelahjoitukseen. Lahjoituspäätöksissä korostuu myös keräystahon yleishyödyllisyys ja luotettavuus.

Vaatelahjoittajat suosivat lahjoituskohteena luotettavia yleishyödyllisiä toimijoita (78%). Pieni osa lahjoittajista tekee vaatelahjoituksia kaupallisille yrityksille. Vaatteita lahjoitetaan myös ystäville, tuttaville ja sukulaisille (19%), selviää Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä.

Suurin osa vaatelahjoituksen tehneistä oli tietoisia siitä, mikä toimija vastaanotti vaatelahjoituksen heidän viimeisimmässä lahjoituksessaan. Lahjoittajat etsivät tietoa keräystoimijasta ensi sijassa keräyspisteeltä (37 %) ja toimijan verkkosivuilta (38 %).

– Jotta lahjoittajat varmasti saavat tiedon siitä, mikä taho vastaanottaa heidän lahjoituksensa, yleishyödyllisten kerääjien tahtotilana on varmistaa selkeä lahjoittajaviestintä ja vaatekeräyspaikkojen kylttien asianmukaisuus. Nykyisellään keräysastioiden tunnistemerkinnät voivat olla vaikeasti nähtävissä tai epäselviä, ja lahjoittaja ei tiedä mikä keräysorganisaatio pistettä hoitaa, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski .

Vaatteiden lahjoittamisessa korostuvat helppous, luotettavuus ja hyväntekeminen

Merkittävimpiä syitä vaatelahjoituksen tekemiseen olivat kyselyn mukaan lahjoittajien halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja (58 %). Tärkeää on myös se, että lahjoituksen tuotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen (43 %).

Lahjoituspäätökseen vaikuttaa moni seikka. Päätöksen kannalta koettiin erittäin tärkeäksi, että lahjoittaminen on tehty helpoksi ja käytännölliseksi (73 %). Lisäksi päätökseen vaikuttaa se, että keräävä taho on luotettava (66 %) ja että vaatteet käytetään sellaisenaan uudelleen ja mahdollisimman tehokkaasti.

VaLan keväällä teettämän tutkimuksen mukaan rahaa lahjoittaville on ratkaisevaa tietää, mitä lahjoituksilla saadaan aikaiseksi. Myös vaatelahjoittajille on tärkeää, että keräyksen avulla on saatu aikaan selkeitä tuloksia.

– Tutkimus tuo esiin, että kansalaisilla on halu tukea hyväntekeväisyyttä ja saada tietoa antamansa lahjoituksen merkityksestä. Yhteistyössä viranomaisten kanssa on mahdollista kehittää muun muassa vaatekeräysastioiden merkintöjä, joista pitäisi selkeästi löytyä vähintään tiedot siitä, meneekö lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen vai yksityiselle yritykselle, Tornikoski muistuttaa.

About

Categories: Yleiset Uutiset